Category Archives: תקשורת

“המתחיל במצווה”

“המתחיל במצווה“ מי אמר שכל הצעירים היהודים בארצות הברית מתרחקים מהדת? את הקשר עם המסורת הם מחזקים בדרך אחרת: מיזמים מקוריים. הסטארט-אפים הכשרים של אמריקה גלובס, נובמבר 2007

Coming Out as Conservative Gay Rabbi

Coming Out as Conservative Gay Rabbi Yediot Achronot Passover Edition  2012 (Hebrew article) רב גוני עמיחי לאו לביא יוצא מהארון כרב קונסרבטיבי גאה ידיעות אחרונות, מוסף פסח 2012