רחוב הרב קוק עולה בנחת מהים בצהרי היום, פוגש את רבי עקיבא והאר”י, בהמשך העליה אל עבר אלנבי. ואני מדמיין את שלשתם יושבים לפטפט בקרן הרחובות של העיר העברית המהבילה בשלהי אב

?על מה ישוחחו? ומי קרא לרחובות הנפגשים האלו ככה בשמם
מחר ניו יורק.פרידה לעת עתה מתל אביב
.אחזור בסתיו

A New Daf Yomi - for EVERYONE.
PREPENT5773: 40 days 4 focus - Join the Journey