מאדם באת ואל אדם תשוב
היה כלא היה
יושב בבית קפה חדש מוצף שמש
שהיה פעם חנות תמוהה של תבלינים ואחר כך חנות סגורה ומסוגרת הרבה שנים
עכשיו קפה
יש תחיה
יש התחדשות
גם לב שבור וגם הפצע הזה
בבוא הזמן יגליד
אבל עכשיו גם הקפה הזה מריר
ניו יורק יוני 2012
Support Storahtelling in 5773
The Betrayal of Language/Thinking about the Holocaust (1)