אולי אהבה היא כמו מים
גשם רב
ים
שלולית
טיפה  אחת מספקת
לשכנע
חלזון חושש
לצאת, שוב, מהתיבה
כמה בטחון בקימורים העגולים של תיבתו הידועה והספירלית של החלזון הלז
וכמה עתיק הזכרון שלו שיש סיכוי גבוה שכשיצא מהתיבה תדרוס אותו רגלו של זר או יחמוס אותו בעונג רב ובתמימות של ילד
ילד קטן
נגיד, אני
ביום אחרי הגשם
נגיד, אתה
כמה מפתה טיפה של מים
עזה כמוות אהבה
הוא נמתק אליה כמו עש לאש
מגשש במחוגיו  העדינים ברלה ברלה יוצא החוצה
בעקבות הלחלוחית והתיבה תמיד עימו
בלב אם לא על גב
כי ככה זה שרגילים לבטחון של פנים ומנסים לחיות
בחוץ
כמו גשם
חשופים כמו חלזון ערום אמיץ עתיק יומין
בחוץ, אל מים
אל-פחד
אל האהבה
לאט לאט
סיון תשעב
day 46 of 50 seagulls shed like angels
day 47 of 50 when the gate is shut