עברית בהמשך
It happens daily but often slips me by – the small miracle of sunsets. On days with more leisure and grander view one pauses to pause and enjoy the spectacle, maybe with a drink. On other days you look up from the screen and oops,  it’s night-time.
The one day a week in which the setting of the sun is a tangible touch-down is Friday, the eve of Shabbat.
For legalistic reasons Shabbat can’t happen till the sun goes down. This is the making of sacred time.
Once the food is ready, and the house is clean, and the flowers on the table, and the candles lit – it’s dusk. And even one doesn’t see the sun go down – one feels it – if one is tuned to it.
In this past year I’ve once again made it my business to take Shabbat more seriously. I need the time-out from work and obligations, I need the dinner with family and friends, even if it’s a lot of work to make it happen. I need the candlelight, sometimes the perfect prayer context. I need this sunset to remind me how to be and not just do.
A lot of people I know are reaching out to Sabbath as a tool for better living. Jewish or not, religious or not – my friends at REBOOT created the undo list to help people  with their sabbath manifesto weekly. It’s a great reminder.
Each friday night, as the sun sets, I review the week that was – where was I last friday? what highlights pop up from this previous week that is no more?
This evening, on the Hudson, I want to start reviewing all the Sabbaths of the year. Pluck a few memories, harvest the sabbaths, honor, remember why they are so precious. and take time out.
Shabbat Shalom.
כל יום קורה נס קטן שחומק לי מהעין – השמש שוקעת כמו מכחול בכוס של צבעי מים ואני בדרך כלל עסוק מדי מלשים לב לרגע. בימים רגועים יותר, עם נופש ונוף, יש פתאם מקום להציץ החוצה ולהנות מהרגע הפשוט, הקדוש
ערבי שישי ממחישים את השקיעה במיוחד וכניסת השבת יקרה לי מאד
יש רגעי חסד כאלה, כשהבית כבר מוכן, והסעודה מוכנה והשולחן ערוך ואחרי המקלחת והשקיעה שוקעת והמלכה באה וברגעים האלה יש נחמה גדולה
והתרגשות מיוחדת
אפילו אם היה שבוע לחוץ במיוחד
וגם לחץ ההכנות לשבת לפעמים מייגע
ואפילו אם לבד בשבת
יש פה חסד
ואני זקוק לחסד הזה ובשנה האחרונה שוב הקפדתי על השבת ועל סעודות עם קרובים לי וניתוק המכשירים ושמחת שבת
ובכל שישי עם שקיעה אני עוצר לחשוב על השבוע שהיה ומה הרגעים שזכורים לי במיוחד
והיום אתחיל לאסוף את זכרונות השבת מהשנה האחרונה כולה
בהוקרה והודיה וכתזכורת לשים לב יותר לכל שקיעה ובמיוחד לבין השמשות של שישי לשבת
שבת שלום
Day Five: Prepent5773. How Many Words Do You Read in One Year?
made new year postcards today with one addressed to self: day seven. prepent5773