הרב עמיחי לאו-לביא , נאום בירושלים
The Calm Power to Step Forward