עברית בהמשך
Late last night J. drops in for a visit and tells me Neil Gaiman’s secret for successful writing: sit in front of the screen or whatever, and you only have two choices – write or don’t write. don’t do anything else. pretty soon not writing will be just too boring, so you’ll write.
I want to be a more efficient writer.

Which brings to the big question: What do I need to be successful in the coming year?

In any given area?  Say, writing?

For  J.  the secret for successful art  is a basic kitchen timer, 30 minutes and it rings. Her day divided into manageable task slots.  Like many artists and more sane humans it’s the structure and the discipline that helps her ground great ideas and creativity in daily reality that produces results.
It’s back to the happy list. Clock’s ticking. It’s almost the new year. Am I ready?
What are the things I do or refrain from that increase my happiness and make me more efficient and productive.  What are the emotional behaviors that do the same?
Another list – factors for success.
1. Conscious, careful eating habits. back to breakfast, healthy snacks only, no late night snacks, low carb.  (nothing new here, folks, nothing to see, keep driving, back to basics)
2. fierce commitment to no distractions while working on a task. No checking emails or puttering around. 30 min. slots.
3. Always be suspicious of your anger. Take a breath before responding, cursing that person out, or stamping foot etc.
And breath, always, extra deeply, even now, reduce anxiety and expectations, trust in the outcome, work hard.
There goes the kitchen timer. Moving on.
ג’ מבקרת אתמול וחולקת איתי את סודו של הסופר ניל גיימן לכתיבה יעילה: שב מול המסך ויש לך שתי ברירות בלבד: או שתכתוב או שלא. בלי התעסקויות אחרות. די מה יהיה לך משעמם לא לכתוב ואז – תכתוב
אני רוצה – זקוק – להתמקד ולהתמיד בכתיבה קבועה ויצרנית יותר
יש מה לכתוב
צריך משמעת יומית
מה שמעורר את השאלה הבאה הגדולה – מה צריך אדם בכדי להצליח בחיים
נגיד בתחום הכתיבה? נגיד
ג’ אומרת לי שהסוד שלה הוא שעון מעורר פשוט, לבישול ביצים, שמצלצל אחרי שלשים דקות ודי
היא מחלקת את יומה ליחידות קבועות של שלשים דקות ומספיקה מה שמספיקה ועוברת הלאה לתחום המטלות הבא
כמו הרבה אנשים יצירתיים המשמעת וההפרדה מסייעת לה לייצר ולהיות מאורגנת יותר
זה לא סוד גדול
רק צריך להתמיד
חוזר לרשימת השמחה ומה יגרום לי להיות שמח ויצירתי ומרוכז יותר
אוטוטו כבר ראש השנה וחייב להיות מאורגן עם רשימות המשאלות והכוונות
אלו התנהגויות מעשיות ורגשיות צריך לחזק השנה כדי להצליח יותר
א. תשונה נכונה – פשוט להקפיד על החוקים המוכרים כבר היטב – אין פה חדש
ב.  פוקוס פשוט במהלך משימות – אולי היחידות של חצי שעה?  כח רצון ולהתגבר על יצר התעסקות הרב תחומית נונסטופ
ג. פחות לכעוס – נשימות עמוקות וסבלנות לפני שמגיבים תמיד
הרבה לנשום
להאמין שאפשר
הנה צלצל השעון. הלאה
Faith: lost and found. PREPENT. Day 23.
Sleep: Know More. PREPENT5773. Day 25.

PrePent

Rabbi Amichai & Lab/Shul’s annual Elul journey into the new Jewish year with 40 daily communally co-created inspirations to help us begin the year with more focus and presence.

View all >