הרב בני לאו והרב עמיחי לאו- לביא: אתגרי היהדות משני צידי האוקיינוס
Post-Religiosity: An inter-faith discussion with Shoukei Matsumoto & Rabbi Amichai Lau-Lavie