עברית בהמשך
4o days to find focus for a good new year. day 7.
 

Made postcards with the kids this morning. Shana Tova cards to the very  specific list of people  they came up with. Stickers and markers cut up old road maps and magazines, one-word-good-wish for the new year, glitter and golden stars.

I used to make them as a kid, into my bar mitzva year or so, hand-made collages for my parents and siblings.  My mother still keeps one of them framed in her room ( 1982. That year’s supply was mostly old New Yorker issues).
II had a few people of mine in mind to whom I wanted to make a postcard today  – but I only had time for one. And as I was collaging russian maps with jigsaw puzzle from the NYT and stickers of hearts in Hebrew and Arabic  I realized that this postcard was to myself. A one image – one capture,  harvest of a year full of so many momentous moments and memories. Just like a great trip that at the end will be really just one perfect postcard.
I tore up the words ” journey’ and glued them on. Alice added gold stars.
Shana Tova cards are usually about the future – wishes ahead of time. But it’s nice to make one as a token of harvesting the past.  Art therapy.
Good idea: DIY  Shana Tova postcard, ready to be stamped to self or other,  somehow summing up the past year, and with intention for the new one.
Day Seven of PREPENT,
Pause to harvest a moment.
הבוקר לימדתי את הילדים להכין גלויות שנה טובה. היתה להם רשימה קצרה ומסודרת של מיועדים. מדבקות צבעי מים טושים מפות דרכים ישנות ומגזינים עם כוכבים נוצצים מזהב. כילד הייתי מכין כרטיסי שנה טובה מסובכים למשפחה. בדרך כלל קולאגים
לאמא שלי יש עד היום אחד ממוסגר – 1982 – בהשראת ערימת עותקים של ה”ניו יורקר” שאיכשהו היו לי
מזמן לא הכנתי אותם ידנית – רק כל מיני עיצובים דיגטיליים
היה לי רק זמן להכין אחת משלי היום
וכשהתחלתי לערבב קרעי מפה בקירילית עם תשבץ באנגלית ומדבקות של לבבות שבורים בעברית ובערבית הבנתי שהגלויה מיועדת לי – אסיף שנתי של כל מה שהיה בגלויה אחת בלבד. כמו מסע בעיר זרה ובסופו סיכום הכל בתמצות מושלם וחלקי בלבד.
מאחד העתונים גזרתי את המילה “מסע” והוספתי לקולאג’. אליס הוסיפה כוכבי זהב
תרפיה אמנותית
בדרך כלל כרטיסי שנה טובה מברכים את העתיד אבל נחמד גם ליצר כמה שמסכמים את שהיה
מומלץ בחום: גלוית שנה טובה, ממוענת לעצמי, סיכום אמנותי מילולי קצרצר של שנה שהיתה עם קריצה לזו שבאה
שבוע טוב
Day Six: PREPENT5773. Harvest the Sunsets of Sabbath
goodbye to graves of craving? prepent5773 day 8. 40 days to finer focus.