רֵ֘אשִׁ֤ית חָכְמָ֨ה - סדרת מפגשי גילוי, מדרש, שירה ושיחה -פרשת 'וישלח'
Let There Be Light, Despite - Sabbath Queen December 2021 Sermon