עברית בהמשך

rub your belly

three times. this way —
when you are stressed out or when your tummy is hurting.
I guess the kids were paying attention when I gave them that advice, one evening, a few weeks ago, on the couch.
Because just yesterday when a lot  was going on for me and I guess they figured out I was stressing out they kindly suggested: you should rub your belly…
Listen to your own advise. Trust the wisdom of children. Rub your belly three times to ground and center and giggle a little and take a deep breath in the middle of all the many crazy things that you are doing at all once.
At least once a day.
In the midst of these high and holy and frantic days the gestures of contemplation may be reduced to their essentials.
My nonstop genius friend  Tiffany Shlain  just released ENGAGED a beautiful 2 min. vid  of people feeling their heartbeat. This is like that – but in the belly (like one of the women in this vid. holding both her own heart and that of her in big-belly-baby.)
Intention for today, for this year – pause daily to rub the belly, feel your heart, take a deep breath, and smile.  Then carry on with the day. 
 
לטף את הבטן שלש פעמים
ככה, מצד לצד
 
במיוחד כשאתם קצת מעוצבנים או אם כואבת לכך הבטן
כנראה שהילדים הקשיבו
בערב ההוא
על הספה כשיעצתי להם ככה
 
כי אתמול כשהייתי באמת די לחוץ ומתוח הם ייעצו לי ככה, מפתיעים, בתבונה
ככה, אבא, מצד לצד
טוב לאדם שיקשיב לעצתו
שלו
וטובת מכל שיחת הילדים
וטוב ללטף את הבטן כל יום שלש פעמים מצד לצד ולנשום עמוק ולהרגע לרגע ולצחקק ולשחרר את המתח באמצע כל כך הרבה מתחים ומחויבויות ומעשים של יום יום
כל יום, לפחות פעם אחת, כל השנה, נתחיל היום
בעיצומם של הימים הנוראים והעמוסים והמלאים כוונות טובות כרימון – גם מעשים קטנים של נחישות מעלתם גדולה
ויעילה אולי יותר מכל תכנונינ התשובה והחרטהוהטבת המעשים. להתחיל ריאלי ובקטן
שלוש פעמים ביום, מצד לצד
pantry moths, zero tolerance, brand new day: PREPENT days 31+32.
Thank you for breathing. PREPENT5773. Day 34

PrePent

Rabbi Amichai & Lab/Shul’s annual Elul journey into the new Jewish year with 40 daily communally co-created inspirations to help us begin the year with more focus and presence.

View all >