לך לך: למה הלכתי מבית אבי – במלאות שלשים לפטירתו

הערב נציין שלשים לפטירתו של אבא. אבי האמיץ והאהוב שהלכתי מביתו ומארצנו וממולדתי אל ארץ אחרת אשר הראתה לי ההויה, ארץ בה יכול להיות היהודי שהנני על כל שלל צבעי הקשת,  המכילה ומקבלת שבעים פני תורה בסבר פנים יפות, בלי בושה והתנצלות,  ארץ לא פשוטה ורחוקה מאידאלית שמאפשרת פרנסה בכבוד מרבנות יהודית בלתי אורתודוקסית בראש מורם, […]

Read more