Dear Sarah: Farewell Letter

3/17/15 מכתב פרידה   שרה היקרה   כשהייתי בתיכון גרנו בניו יורק, הורי אירחו הרבה (ביבי היה בא) ופעם אחת אשת נשיא המדינה, אורה הרצוג העניקה לאמא במתנה את ספרה ״סודות האירוח״ שהפך, מה לעשות, לספר החביב עלי. זכורה לי רק עצה אחת שהשאירה עלי רושם: אחרי מסיבה מוצלחת ומאוחרת במיוחד, אל תסדרי את הבלגן. […]

Read more